utolsó frissítés: 2014-02-03

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Nemzetek Erdélyben. August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011. /ETF 272/ ISBN 978-606-8178-42-4

Tanulmány, szakcikk

 • > Schlözer und Ungarn,. In: Heinz Duchhardt — Martin Espenhorst (Hg.): August Ludwig (von) Schlözer in Europa. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2012, 69—86.
 • > „Szabjatok ki a haza boldogságának templomában részünkre egy helyet — de csak elég polcosan”. Nők és politika. Diskurzusok a 18—19. század fordulóján. In: Czibula Katalin — Kordics Noémi (szerk.): Mesél(het)ő női történetek? Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben. Partium Kiadó — Protea Kulturális Egyesület, Nagyvárad—Budapest, 2011, 11—25.
 • > Die Rolle der deutschen Sprache in einer ungarisch-deutschen Abstammungsdebatte in Siebenbürgen. In: Wynfried Kriegleder — Andrea Seidler — Jozef Tancer (Hrsg.): Deutsche Sprache und Kultur in Siebenbürgen. Edition Lumière, Bremen, 2009, 223—235.
 • > Die Siebenbürgische Quartalschrift (1790-1801) als Medium der drei Nationen Siebenbürgens. In: Johannes Frimmel — Michael Wögerbauer (Hrsg.): Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2009, 331—340.
 • > Martin Hochmeister magyar „vállalkozásai”. In: Korondi Ágnes — T. Szabó Levente (szerk.): Értékek és ideológiák az irodalomban. Kolozsvár, 2008, 125—150.
 • > A Siebenbürgische Quartalschrift magyarságképe. In: T. Szabó Levente — Zabán Márta (szerk.): Filo-logikák. RODOSZ tanulmányok. Kriterion, Kolozsvár, 2007, 413—425.
 • > Ungarisch-deutsche Abstammungsdebatte vom Ende des 18. Jahrhunderts. In: János-Szatmári Szabolcs (hg.): Germanistik ohne Grenzen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Band 2. Siebenbürgischer Museum-Verein — Partium Verlag, Klausenburg—Großwardein, 2007, 297—309.
 • > Zur Klärung der nationalen Identitätsfrage der Siebenbürger Sachsen im Spiegel der Siebenbürgischen Quartalschrift (1790—1801). In: Norbert Bachleitner — Andrea Seidler (Hrsg.): Zur Medialisierung gesellschaftlicher Kommunikation in Österreich und Ungarn. Studien zur Presse im 18. und 19. Jahrhundert. Lit Verlag, Wien—Berlin, 2007, 119—132.
 • > Szerzői szerepértelmezés és irodalmi gyakorlat az Aranka-Schlözer vita tükrében. In: Csörsz—Hegedűs—Tüskés (szerk.): Historia Litteraria a XVIII. században, Universitas Kiadó, Budapest, 2006, 331—351.
 • > Aranka György Ember Esmérete. Egy kéziratos filozófiai értekezés. In: Egyed Emese (szerk.): Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről, EME, Kolozsvár, 2004, 73—96. /ETF 249/
 • > Vita vagy önreperezentáció? In: Egyed Emese (szerk.): Az emberarcú intézmény. Tanulmányok Aranka György köréről, EME, Kolozsvár, 2004, 97—152. /ETF 249/

Recenzió, interjú

 • > Egy régi irodalomtörténeti monográfia mai tanulságai: Sándor István: Író és társadalom. Fejezet a magyar felvilágosodás történetéből. I. Főúr és nemes, Ráció Kiadó, Bp., 2012. Korunk, 2013/7. 115—117.
 • > Változó időtapasztalatok. Török Lajos: Textus viator című kötetéről. Szépirodalmi Figyelő, 2013/3. 94—99.
 • > Biró Annamária — Keszeg Anna: Kazinczy kritikai kiadások. ItK, 2012/4.
 • > Keszeg Anna: Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok, Budapest, Ráció Kiadó, 2011 (Ligatúra 6). ItK, 2011/6. 732—737.
 • > A jogtörténeti kutatások újabb perspektívái. Katalin Gönczi: Die europäische Fundamente der ungarischen Rechtskultur. Vittorio Klostermann Verlag. Frankfurt am Main, 2008. Erdélyi Múzeum. 2009/1—2. 102—106.

Szerkesztés

 • > Berki Tímea: Magyar—román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében. Értelmiségtörténeti keret. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012. /ETF 275/
 • > Pál Judit: Unió vagy „unificáltatás”? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867—1872). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010. /ETF 267/

Forrásközlés

 • > Dávid Péter — Biró Annamária, (s.a.r.): „...tsekély vélekedésem szerént...” Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai. Bev. Dávid Péter. SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2007. /Fiatal Filológusok Füzetei XVIII—XIX. század, 2/

Kritika, recenzió

Fordítás